Arbeidsrecht

De wetgeving voorziet in allerlei regels voor werkgever en werknemer, die voor een groot deel dwingend van aard zijn binnen het arbeidsrecht. Dit wil zeggen dat er niet mag worden afgeweken van de wet en biedt daarmee bescherming aan de werknemer. Toch ontstaan er vaak conflicten tussen werkgevers en werknemers met betrekking tot ontslag op staande voet, kennelijk onredelijk ontslag en loon of arbeidsvoorwaarden. In geval van (dreigend)ontslag, of geschillen met betrekking tot loonvordering, reorganisatie, bedrijfsongevallen, ziekte of re-integratie, kunnen wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen en indien nodig procederen.

Mr. Niemarkt kan u uitstekend adviseren over:
– ontslag en de financiële gevolgen
– ontbinding arbeidsovereenkomst
– geschil over ziekte of re-integratie
– problemen met loonbetaling
– concurrentiebeding
– relatiebeding
 
 

Heeft u advies nodig?