Rechtsbijstand

Algemeen
Indien u de kosten van een advocaat geheel zelf dient te dragen of wanneer u een advocaat op toevoegingbasis nodig heeft, heeft u te allen tijde vrije advocaatkeuze. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten én doet u daarop een beroep, dan bent u in eerste instantie voor juridische hulp aangewezen op uw verzekeraar. De kosten komen dan voor rekening van uw verzekeraar.

Is er sprake van een procedure of de aanloop daar naar toe, dan heeft u ook dan vrije advocaatkeuze. U bent in dat geval niet verplicht om u in een procedure te laten bijstaan door de advocaat in loondienst van uw eigen verzekeraar, of door de door uw verzekeraar aangewezen, of aanbevolen advocaat.

Kosten
Voor de duidelijkheid merken wij op dat u uiteraard niet verplicht bent een beroep op uw rechtsbijstandverzekering te doen. U kunt gewoon kiezen voor een advocaat die uw belangen behartigt en voor u optreedt. Het spreekt voor zich dat wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp u de kosten voor de advocaat zelf moet betalen en dat deze dan niet voor rekening van uw rechtsbijstandverzekering komen. In dat geval moet u dus zelf afspraken met de advocaat maken omtrent de kosten en declaraties van uw advocaat. Voor de mogelijkheden van gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar de Raad voor Rechtsbijstand.

Werkterrein De afzonderlijke Niemarkt & Starmans advocaten behandelen, uiteraard geheel onafhankelijk van uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar zaken die door rechtsbijstandsverzekeraars ten behoeve van hun cliënten rechtstreeks aan een van hen worden verstrekt c.q. uitbesteed. Zo werken zij ook in opdracht van rechtsbijstandsverzekeraars die gevestigd zijn in het buitenland.

Mediation
Wanneer mediation onder de dekking van de polis van de rechtsbijstandsverzekering valt, kan mr. Niemarkt als mediator optreden omdat hij gecertificeerd register mediator is. De kosten van een gecertificeerd registermediator worden meestal vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering.