Wie zijn wij

Niemarkt & Starmans advocaten is een samenwerkingsverband van twee zelfstandige, ervaren en deskundige advocaten in de nabijheid van het centrum van Heerlen. Beide advocaten voeren ieder, zelfstandig en onafhankelijk hun eigen advocatenpraktijk uit. Naast enkele gezamenlijke rechtsgebieden heeft ieder zijn eigen specialismen en aandachtsvelden die specifieke kennis vergen.

U kunt bij ons terecht voor zowel advies als procesbijstand. Hierbij heeft u uiteraard de vrije keuze door wie van ons u zich wenst te laten bijstaan. Naast algemene kennis is door specialisaties ook specifieke kennis en kunde aanwezig. Door bundeling van elkaar aanvullende specialismen en aandachtsvelden, kan ons kantoor een gevarieerd aanbod aan kennis en deskundigheid aanbieden. Dit in combinatie met de afzonderlijk opgebouwde ervaring staan er garant voor dat u optimaal wordt bijgestaan en geadviseerd.

Mr. Niemarkt

Mr. Niemarkt studeerde Nederlands Recht in Nijmegen. Na zijn stage als advocaat werkte hij nog twee jaar in loondienst om vervolgens in 1996 met zijn eigen kantoor te starten. Mr. Niemarkt voert steeds het debat op basis van argumenten. Hij is uitstekend in staat de positie en argumenten van zijn cliënten goed en helder aan hen te verwoorden en vervolgens uit te dragen. Hij zal hierbij de belangen van zijn cliënten steeds goed voor ogen houden en beschermen.
Mr. Niemarkt is een onderhandelaar en aanhanger van het harmoniemodel. Hij zoekt graag naar een win-win situatie als dat mogelijk is. Het is in dat kader dat hij steeds eerst kijkt of een kwestie zich er voor leent deze buiten de rechtbank te beslechten. Een oplossing die door beide partijen gedragen wordt en waarbij de relatie weer nieuwe toekomst heeft, geniet zijn voorkeur. Wanneer procederen de beste optie of noodzakelijk is, gebeurt dat. Bij zijn gedreven karakter past dat hij dan niet bang is knopen door te hakken.
Het ligt met dit profiel dan ook voor de hand dat hij niet alleen als advocaat maar ook als mediator optreedt. Daarnaast is hij een ervaren bestuurder. Zo maakte hij onder andere deel uit als vice-voorzitter van de Commissie van Toezicht en lid van de Geschillencommissie van het Keerpunt te Cadier & Keer. Hij was secretaris van de Jonge Bedrijven Sociëteit en secretaris van de Sportstichting Kerkrade. Ook maakte hij 6 jaar deel uit van de Raad van Toezicht van de Orde der Advocaten in Maastricht, met op het einde hiervan in de functie van waarnemend Deken.
Mr. Niemarkt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Arbeidsrecht
- Huurrecht
- Personen- en Familierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Algemene voorwaarden Mr. Niemarkt

Mr. Starmans

Mr. Starmans heeft zijn rechtenstudie in Nijmegen gedaan. In die tijd was hij medewerker en later voorzitter van de wetswinkel te Wijchen. Na zijn studie is mr. Starmans jaren werkzaam geweest bij de Stichting Rechtshulp Zuid-Oost Nederland voordat hij in 2004 een eigen kantoor begon. Daarnaast is hij 19 jaar lid geweest van de Regionale Geschillencommissie Noord – en Midden Limburg en daarna een aantal jaren plaatsvervangend lid van de klachtencommissie SWWM. Op dit moment is mr. Starmans lid van de klachtencommissie van Wonen Zuid. Kort gezegd behandelen de commissies klachten van huurders tegen woningcorporaties. Mr. Starmans heeft ook een aantal jaren deel uit gemaakt van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is een ervaren bestuurder. Zo was hij tot voor kort bijna 30 jaar bestuurder van een sportvereniging. Tevens is hij ruim 41 jaar lid van een culturele vereniging een daarvan al bijna 18 jaar president.
Mr. Starmans is een “bijter”. Hij is vasthoudend en gedreven als het gaat om het belang van zijn cliënt. De relatie begint met het maken van heldere afspraken over de aanpak van de zaak. Hij gaat doelgericht te werk met als insteek het bereiken van een optimaal resultaat. Mr Starmans is sociaal ingesteld en communiceert goed en duidelijk. Hij volgt een afgebakend pad en is pragmatisch in denken en doen. Een compromis sluiten is prima, maar proces is proces en dan wordt voor de winst gegaan. Zijn betrokkenheid blijft ook na de uitspraak bestaan.
Mr. Starmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Strafrecht
- HuurrechtOp grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Algemene voorwaarden Mr. Starmans