Ruzie, conflicten, onenigheid. We kennen het allemaal. Het zorgt voor ergernissen en kost vaak veel tijd en geld. Soms lopen de conflicten zo hoog op, dat partijen er zelf niet meer uitkomen. Men is dan gauw geneigd om zich op juridische standpunten terug te trekken en naar de rechter te stappen. Wanneer echter een derde ( denk bijvoorbeeld aan een rechter) voor partijen knopen doorhakt en het geschil beslecht, kan de situatie ontstaan dat er slechts één winnaar en één verliezer is. Dit kan een verslechtering van de verhouding tussen partijen betekenen.

Een alternatieve manier van geschillenbeslechting is mediation. Bij mediation worden geschilpunten gezamenlijk opgelost met hulp van een neutrale, onpartijdige, vakbekwame conflictbemiddelaar. Hierbij zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid belangrijke uitgangspunten. U kunt niet gedwongen worden tot mediation. Ook tekenen alle betrokkenen vooraf voor geheimhouding.

De mediator neemt geen standpunt in, hij bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doet u namelijk zelf. De mediator helpt daar wel bij. Hij zorgt er voor dat partijen zolang als dat nodig is met elkaar in gesprek blijven en zij er uiteindelijk samen uitkomen. Er is dan geen sprake van een winnaar/verliezer, maar van een win/win situatie. Partijen kunnen zich beter bij de uitkomst van de geschiloplossing neerleggen en kunnen daardoor wellicht ook in de toekomst in betere verstandhouding met elkaar verder leven. Dit is prettig als er kinderen zijn, of als partijen nog verder met elkaar moeten werken of zakendoen.

Mediation kan bij ieder conflict ingezet worden. U kunt daarbij denken aan echtscheiding, een arbeidsconflict, reïntegratie of simpelweg een geschil met de directe omgeving zoals familie en buren. Ook als men niet meer met elkaar in gesprek is kan het nuttig zijn om aan mediation te denken. Mediation is goedkoper en sneller dan procederen. U betaalt samen één mediator in plaats van twee advocaten. Hierdoor beperkt u kosten.

Mediation en echtscheiding
Mediation is een uitermate geschikt middel om uw echtscheiding te regelen. U vindt samen met uw partner onder leiding van de mediator oplossingen voor de problemen die opgelost moeten worden en de zaken die geregeld moeten worden. Bijkomend voordeel is dat wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp u slechts een zeer lage eigen bijdrage betaalt en niet de huidige hoge eigen bijdragen die opgelegd worden in familierechtelijke kwesties.

Mediation is uitermate geschikt indien:
- de oplossing in eigen hand wilt houden;
- u de relatie met de ander moet of wilt behouden;
- u bereid bent met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;
- u bereid bent een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt;
- u een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische oplossing niet alles kan oplossen;
- er problemen in de communicatie met de ander zijn, maar u desondanks het conflict wel graag opgelost wilt hebben.

Mr. F.G.H.J. Niemarkt is NMI register-mediator en sinds 2005 als mediator werkzaam.