Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhouding tussen huurder en verhuurder, waarbij de wet de huurder van woonruimte veel bescherming toekent. Wij kunnen zowel de huurder als verhuurder bijstaan in conflicten. Ook kunnen wij u als particulier verhuurder helpen met het opstellen van een passende huurovereenkomst, alsmede het voeren van de juiste procedure als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.
Voor ondernemers is het belangrijk dat zij de huurrelatie goed regelen in een passende huurovereenkomst. Pleegt een huurder wanprestatie of ontstaat er een geschil over de huurovereenkomst, dan kunnen wij samen met u de juiste aanpak bepalen en onderzoeken welke praktische oplossingen haalbaar zijn, dan wel welke eventuele gerechtelijke stappen mogelijk zijn. Zowel mr. Niemarkt en mr. Starmans zijn bedreven advocaten indien het gaat om:
– huur en verhuur bedrijfsruimte
– huur en verhuur woonruimte
– huurovereenkomsten
– huurbescherming
– ontruiming
– achterstallig onderhoud
– (redelijke) huurprijs
– huurprijsaanpassing
– beëindiging huurovereenkomst
 
 
 
 

Heeft u advies nodig?