Onroerend goed zaken

Hierbij komen aan de orde: advisering en begeleiding in het kader van de verwerving, de contracten daaromtrent waaronder de koopovereenkomst, de notariële akte van levering; Voorts beoordeling van en advisering met betrekking tot gebreken ter zake registergoederen.
Mr. Niemarkt en mr. Starmans behandelen gevallen waarin de verkoper door koper wordt aangesproken ter zake gebreken in of aan het woonhuis of andere registergoederen (onroerende goederen).
 
 
 
 

Heeft u advies nodig?